Od 1.4.2021 jsme zapojeni do projektu EU: Šablony III – MŠ Zvánovice,  Reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018967

MŠ Zvánovice šablony III
Realizace projektu: 1.4.2021 – 31.3.2023
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.