Důležité dokumenty týkající chodu mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD

Zveřejnění rozpočtu najdete na stránkách zřizovatele – obce Zvánovice zde.

Veškeré zákony a vyhlášky, týkající se provozu mateřských škol, jsou Vám k dispozici např. na www.msmt.cz.
Základní z nich jsou: 

 • Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) + změny – Z 343/2007, Z 49/2009

 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Vyhláška č. 14/2005 Sb., ve znění 43/2006 Sb.,  v další úpravě z roku 2016

 • Vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování

 • Vyhláška 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky

 • Vyhláška 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

 • Nařízení vlády č. 273/2009 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti pedagogických pracovníků

 • Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích (vybavení lékarničky)

 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

 • Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

 • Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech včetně vyhlášky č.27/2016, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

 • Nové změny od 1.7.2016 (a sledování souvisejících zákonů, vyhlášek, dodatků a dalších závazných dokumentů) najdete níže 

Zveřejnění rozpočtu najdete na stránkách zřizovatele – obce Zvánovice zde.

Důležité vnitřní předpisy, směrnice a řády Vám budou na požádání předloženy k bližšímu prostudování (většina k dispozici v plném znění na nástěnce v šatně), a jsou to hlavně:
Školní řád  –  též na webových stránkách a v šatně MŠ, zákonný zástupce dítěte má povinnost se s ním při nástupu dítěte do MŠ seznámit
Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
Organizační řád a Provozní řád hřiště a jiné další

Identifikační údaje
Název zařízení: Mateřská škola Zvánovice, příspěvková organizace
Sídlo organizace: Školní 99, 251 65 Zvánovice
Ředitelka školy: Jana Vrtišková
Právní norma: příspěvková organizace
IČO: 725 43 060
Místo poskytování vzdělání: Školní 99, 251 65 Zvánovice
Zřizovatel: Obec Zvánovice, Růžové nám. 158, 251 65 Zvánovice
El. kontakt: mszvanovice@seznam.cz
Název vzdělávacího programu:
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Rosteme s úsměvem“ ve školním roce 09/2017 – 06/2020
Zpracovala a schválila: Bc. Veronika Vaněčková, DiS.
Revizi provedla: ing. Monika Princlová, Jana Vrtišková, DiS.
Možnost blíže seznámit se Školním vzdělávacím programem je v MŠ. Byl zpracován pedagogickým personálem školy v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, které stanovuje požadavky na výchovu a vzdělávání v mateřských školách, jehož cíle a obsah musí naplňovat každé předškolní zařízení.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru