Aktuality

Termín zvláštního zápisu pro ukrajinské děti

Zvláštní zápis do Mateřské školy Zvánovice pro školní rok 2022/2023
Postup při zápisu do mateřské školy:
• řádný zápis proběhne dne 1.6.2022 s přítomností rodiče a dítěte
• čas zápisu: 7.00-9.00
Pro řádný průběh zápisu v souladu s právními předpisy je nutné doložit:
• vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí
• potvrzené vyjádření lékaře
(mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci §50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění
pozdějších předpisů)
• kopii rodného listu dítěte, která zůstane součástí spisu
• vízum

Спеціальний набір до дитячого садка на 2022/2023 навчальний рік
Порядок зарахування до дитячого садка:
• відповідна реєстрація відбудеться з 1. червня 2022 року за присутності батьків та
дітей
• час зарахування: 7-9.00
Для належного проходження реєстрації відповідно до законодавства необхідно
документально підтвердити:
• віза
• підтверджена заява лікаря
(Дитячий садок може приймати лише дитину, яка пройшла передбачені регулярні
щеплення, має докази того, що вона імунна до інфекції або не може пройти вакцинацію
через постійні протипоказання § 50 Закону № 258/2000 Coll. про охорону здоров’я , зі
змінами)
• постійне проживання в Чехії

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN od 1.7.2022-31.8.2022

V souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Zvánovice, Školní 99, Zvánovice 251 65, o přerušení provozu v době od 1.7.2022 do 31. 8. 2022. Provoz bude opět zahájen dne 1.9.2022.

V souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Zvánovice, Školní 99, Zvánovice 251 65, o přerušení provozu v době od 1.7.2022 do 31. 8. 2022. Provoz bude opět zahájen dne 1.9.2022.

KOUZELNÁ ZAHRÁDKA PLNÁ CHUTÍ

Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, 

který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.“

Kouzelná zahrádka plná chutí

Příjemce: Mateřská škola Zvánovice, příspěvková organizace

Obec: Zvánovice

Kraj: Středočeský

Výše: 52 326 Kč

Druh: Zelené oázy 2021-22

Kouzelná zahrádka plná chutí je projekt zahrady pro společné komunitní sázení, sklízení ovoce, poznávání nových chutí, starání se o živou přírodu v zahradě, její ochranu a její poznávání společnou prací a hrou. Zahrada poskytne zázemí pro společné setkávání, tvoření, hraní, odpočinek, relaxaci a vzdělávání v prostředí zahrady.

MŠ Zvánovice získala pro rok 2022 tuto výše uvedenou podporu na výsadbu ovocných stromů a keřů na zahradě MŠ Zvánovice.  Za podporu velmi děkujeme.

ZÁPIS DO MŠ ZVÁNOVICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23, KRITERIA K ZÁPISU

Zápis do MŠ Zvánovice se bude konat v pondělí 16.5.2022 od 9.00 do 12.00 za účasti dítěte a jeho zákonného zástupce. Rodič bude mít možnost si v elektronickém předzápise rezervovat přesný čas.

Elektronický předzápis bude spuštěn na začátku měsíce dubna. V elektronickém předzápise budou k dispozici veškeré

dokumenty k vyplnění a ke stažení. Těšíme se na Vás i Vaše děti 🙂

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner