Seznam přijatých dětí od 1.9.2024
Mateřská škola Zvánovice, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními
čísly:
MŠZ_2024_9 Přijímá se od 1.9.2024
MŠZ_2024_4 Přijímá se od 1.9.2024
MŠZ_2024_5 Přijímá se od 1.9.2024
MŠZ_2024_2 Přijímá se od 1.9.2024
MŠZ_2024_1 Přijímá se od 1.9.2024

Vyvěšeno dne: 22.5.2024

Mgr. Jana Vrtišková Řezáčková, DiS.
ředitelka školy