Seznam přijatých dětí od 1.9.2023
Mateřská škola Zvánovice, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními
čísly:
MS_ZVZ_23-4 Přijímá se od 1.9.2023
MS_ZVZ_23-13 Přijímá se od 1.9.2023
MS_ZVZ_23-9 Přijímá se od 1.9.2023
MS_ZVZ_23-3 Přijímá se od 1.9.2023
MS_ZVZ_23-5 Přijímá se od 1.9.2023

Vyvěšeno dne: 22.5.2023

Jana Vrtišková Řezáčková, DiS.
ředitelka školy