MŠ Zvánovice

… tak trochu rodinná školka…

rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Zvánovice (Praha-východ) je jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem. Ve škole je jedna třída s kapacitou 20 dětí. Věkové složení dětí je od 2 let věku do 6 let. Rodinná mateřská škola Zvánovice (Praha-východ) je jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem. Ve škole je jedna třída s kapacitou 20 dětí. Věkové složení dětí je od 2 let věku do 6 let. Rodinná mateřská škola Zvánovice (Praha-východ) je jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem. Ve škole je jedna třída s kapacitou 20 dětí. Věkové složení dětí je od 2 let věku do 6 let. Rodinná mateřská škola Zvánovice (Praha-východ) je jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem. Ve škole je jedna třída s kapacitou 20 dětí. Věkové složení dětí je od 2 let věku do 6 let.

Informace o Mateřské škole Zvánovice

Mateřská škola Zvánovice, příspěvková organizace, je jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem. Mateřská škola je umístěna v centru obce Zvánovice s blízkou návazností na okolní přírodu. V mateřské škole je jedna třída s kapacitou 20 dětí. Věkové složení dětí je heterogenní od 2 let věku do 6 let.

Ve školce vytváříme příjemné prostředí, kam se děti těší. Jsou jeden tým, ale ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Učitel je partnerem a inspirací. U dětí podporujeme sebevyjádření, vlastní názor, vzájemnou tolerance a naslouchání druhým. Posilujeme samostatnost, tvořivost a kreativitu dětí, podporujeme skupinové práce, spolupráci, komunikaci. Vedeme děti k poznávání a ochraně přírody, zapojujeme se do environmentálních projektů a podporujeme u nich zdravý způsob života.

Aktivní účast rodiny je velmi vítána, snažíme se, aby rodina byla seznámena a aktivně podporovala naši koncepci a spolupracovala s MŠ. Rodinu vnímáme jako prvotní a nezastupitelnou ve výchově dětí. Konzultační hodiny pro rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu jsou po předchozí domluvě kdykoli.

Naše mateřská škola je zařazená v programu certifikovaných školek Rodiče vítáni.


JSME TAK TROCHU RODINNÁ ŠKOLKA

Každý den probíhá výuka angličtiny zábavnou formou, zpíváme anglické písničky, učíme se básničky. V pátek navštěvujeme solnou jeskyni, od prosince budeme jezdit na výuku plavání v Benešově. Každé pondělí od 15.40 probíhá kroužek flétničky. Keramická dílnička se uskutečňuje jednou až dvakrát měsíčně v dopoledních hodinách.

Otevřeno máme od 7 hodin, od 8:30 začíná pravidelný program (ranní kruh, cvičení paměti, postřehu, pozornosti, krátká chvilka pro předškoláky, cvičení a poslech hudby při krátké relaxaci). Po svačině následuje řízená činnost (každý den trénink správného čištění zubů, a pak dle aktuálních dní předčtenářské a předmatematické dovednosti, výtvarná výchova, hudební hrátky, pracovní činnosti, rozvoj tělesné zdatnosti). Po krátké hygieně odchází děti do šatny, kde se převlékají k pobytu venku za každého počasí – proto musí mít z domova potřebné vybavení včetně holinek a nepromokavého oblečení. Vrací se podle počasí cca po dvou hodinách k obědu, Po obědě probíhá cílená příprava předškoláků.

Rodiče si je vyzvedávají mezi 12:00 až 12.15 h. Ostatní děti se jdou převlékat k odpolednímu odpočinku na lehátku. Po poslechu pohádky usínají nebo odpočívají. Děti, pokud nespí, dostanou samostatnou  vzdělávací činnost do postýlky nebo si prohlíží encyklopedie a podobně. 

Po svačině od 14:45 si děti hrají hry, probíhají kroužky a děti se postupně rozchází domů.


NÁŠ TÝM

Jana, Lucka, Jana

Zde fotky a popis týmu

Naši sponzoři

Mnohokrát děkujeme za příspěvky, které byly použity na dokončení úložné stěny v ložnici dětí, na nákup dalších hraček a hlavně sportovního vybavení třídy.
Velký dík patří všem jmenovaným a všem dalším nejmenovaným za spolupráci či dárky pro děti při besídkách (vánoční a závěrečná na konci školního roku) a za další větší věci či maličkosti, které si moc vážíme, i když nechtějí být jmenováni. MOC DĚKUJEME !!!

Pila Zvánovice

finanční příspěvek na Halooweenský průvod

Tichých

zakoupení povlečení, ušití dek a povlečení na odpočinek dětí, myčka na nádobí, příspěvek na dopravu autobusem, další finanční dar – zakoupeny pomůcky pro balanční cvičení

Turkovi

obložení stěn v jídelně a zhotovení botníčků – laviček do šatny

obec Zvánovice

odvlhčovač

Vilhemovi

montessori hodiny s počasím, dny, měsíci

Chejnovi (Jakub)

psací potřeby, papíry, jarní věnec na dveře

Frintovi

adventní věnce na dveře školky i do třídy v adventu 2012 (již i v 2011) a finanční dar na rozvoj místního školství

Lazarovi

za další vybavení třídy – použito na interaktivní hračky

Píšovi

za dovybavení třídy – použito na overbaly a balanční pomůcky na cvičení

Ondrův dědeček

finanční dar

Titzovi

náplň do tiskárny a finanční pomoc při realizaci nového designu třídy

Kősslerovi

stínování barev a binomická krychle, dovybavení třídy – police na hračky, chodníkové křídy

Bláhovi

2 velké dřevěné lavičky na školkovou zahradu, oprava kladiny, montessori červenomodré tyče malé a příspěvek na sportovní a cvičební pomůcky

pan Havránek

nezištná okamžitá opakovaná oprava havarie topení a další nenadálé provozní složitosti a stálá péče, že nám vše funguje, jak má – dary nutné v danou chvíli s nejvyšší prioritou

obec Zvánovice

oprava okapu na přední straně školky, péče o polámané dřeviny na školní zahradě

Malých

finanční dar na další vybavení třídy, rozšíření pomůcek

Tichých

za jednorázové dary – použity na opravy

Bémovi

za provedení desinfekce pískoviště a finanční podporu

pan Vaněček a pan Romanovský

sestavení nového dřevěného domečku na našem školkovém hřišti

Kubíčkovi

věcný dar notebooku pro práce při řízení mateřské školy, včetně potřebného běžného vybavení a servisu, mikulášské balíčky, pomoc s výzdobou školky (vystřihování obrázků na okna)

Lazarovi

pomoc s opravou a zprovozněním kopírky, zakoupení dalších modrých boxů na hračky (výměna za polámané)

Matysovi

zakoupen toastovač a topinkovač

pan Vrtiška

bleskové SOS opravy zapadlých dveří, klíčů či zamykacích skříní

Okrašlovací o.s.

zřízení nového vstupu na zahradu a vybudování oplocení spodní části školkové zahrady a didaktické hry

Chejnovi (Natálie)

za nezištnou a mnohočetnou pomoc při vyřizování všech dokladů týkajících se stavebního úřadu a na podobných institucích

Chejnovi (Jakub)

za drobné příspěvky (papíry a materiál, vyrobení adventního věnce 2013 a 2014)

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google