CÍL OPERACE: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Říčansko o.p.s. 

POPIS PROJEKTU: Díky realizaci tohoto projektu mateřská škola disponuje novou herní sestavou na školní zahradě. 

Evropská unie
Leader