V aplikaci najdete aktuální fotografie, jídelníček, další plánované akce a můžete přes tyto webové stránky nebo aplikaci také omlouvat nepřítomnost svých dětí.

Přístup do aplikace.