Zápis do Mateřské školy Zvánovice probíhal elektronickou formou.

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Zvánovice, příspěvková organizace, Školní 99 pro školní rok 2020/2021 takto:

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ OD 1.9.2020 S TĚMITO REGISTRAČNÍMI ČÍSLY:

Z – 2020 -10 Přijímá se od 1.9.2020

Z – 2020 – 4 Přijímá se od 1.9. 2020

Z- 2020 – 09 Přijímá se od 1.9. 2020

Z – 2020 – 05 Přijímá se od 1.9. 2020

Jana Vrtišková Řezáčková, DiS, v.r.

ředitelka školy

Vyvěšeno dne 1.6.2020