V souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Zvánovice, Školní 99, Zvánovice 251 65, o přerušení provozu v době od 1.7.2022 do 31. 8. 2022. Provoz bude opět zahájen dne 1.9.2022.

V souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Zvánovice, Školní 99, Zvánovice 251 65, o přerušení provozu v době od 1.7.2022 do 31. 8. 2022. Provoz bude opět zahájen dne 1.9.2022.